Verzilver je goud
info@verzilverjegoud.nl

Contact

Voor meer (vrijblijvende) informatie over het Verzilver je Goud programma neemt u contact op met:

Themis loopbaancoaching  073 5116717

Creatum partners in ontwikkeling  06 51049044

Of mail: info@verzilverjegoud.nl


Onze klachtenprocedure:

1. Klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij: Verzilver je Goud t.a.v. Pieter Vermunt, Meerenakkerplein 21-30 5652 BJ Eindhoven.

2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.

3. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Pieter Vermunt.

4. Je ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie.

5. Wij volgen de richtlijnen van Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met betrekking tot beroepsmogelijkheden waarbij uitspraken bindend zijn voor Themis Loopbaancoaching

6. Klachten worden binnen 8 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

7. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld 

8. De klachten worden bewaard gedurende een periode van een jaar.

 

Aangesloten bij Nederlands Instituut van Psychologen