Verzilver je goud
info@verzilverjegoud.nl

Het vitaliteitstraject

Deelnemers volgen het vitaliteitstraject met 45+ collega´s uit de eigen organisatie. Het traject kent groepsbijeenkomsten en individuele coachingsessies.  Het uiteindelijke doel is het opstellen van een zogenaamd perspectiefplan. Hierin heeft de deelnemer geformuleerd hoe hij zijn loopbaan, in beginsel binnen de huidige functie, de komende jaren gaat vormgeven. De vraag is hoe de deelnemer zijn talenten en ervaringen nog beter, meer kan gaan inzetten. Dit leidt tot een andere houding t.o.v. het werk die meer bij de levensfase past.

Tijdens het traject heeft de deelnemer overleg met collega´s, leidinggevende en wellicht P&O. Hij bouwt immers geen luchtkastelen, noch blijven de wensen een moeilijk haalbaar vergezicht.

`Wat kan ik binnen mijn huidige werk, meer of anders doen zodat ik nog beter uit de verf kom, meer mijn specifieke ervaringen kan delen, keuzes maak in balans tussen werk en vrije tijd, geïnspireerd en gemotiveerd blijf?`