Verzilver je goud
info@verzilverjegoud.nl

Voor werkgevers

U kent de ingrijpende uitdaging waar u als werkgever voor staat de komende jaren:

Terwijl de vraag naar zorg toeneemt, verdwijnen veel 45+ medewerkers uit de primaire zorg. Het tekort aan verzorgenden/verpleegkundigen zal in 2020 opgelopen zijn naar 11.000. 

Natuurlijk wilt u investeren in jonge mensen, maar wist u dat de uitstroom vanuit het VMBO de komende jaren sterk terug gaat lopen?    

 

Maar toch denken wij dat u goud in handen heeft, met uw 45+ medewerkers. Wanneer u in staat bent hen te binden en een aantrekkelijk werkperspectief te bieden dan investeert u in de toekomst.

Het Vitaliteitstrajact 'Verzilver je goud®' zorgt ervoor dat de betreffende medewerkers zelf regie en verantwoordelijkheid nemen over hun toekomstige loopbaan binnen het primaire proces. Ze ontwikkelen een plan waardoor ze hun talenten optimaal inzetten en hun ervaring delen.