Verzilver je goud
info@verzilverjegoud.nl

Voor werknemers

Je voelt je nog jong en nog lang niet rijp voor je pensioen. Nadenken om nog steeds aan het werk te zijn in de primaire zorg over 10 jaar, daar denk je waarschijnlijk niet zo snel aan.

Maar dat jij met de kwaliteit die je levert en de ervaring die je hebt, over een aantal jaren nog steeds een  positieve bijdrage levert, dat is geen automatisme.

  

 

Tijdens het traject Verzilver je goud® willen we je stimuleren op zoek te gaan naar jouw talenten, mogelijkheden en ervaringen ten einde deze nog beter in te zetten. Verzilver je goud! Deel je kennis, doe de dingen waar jij vooral goed in bent.

Je wilt straks ook nog midden in het team staan, geen zuurpruim worden die ontwikkelingen tegenhoudt, maar gewaardeerd worden en met plezier naar je werk blijven gaan.